Milieu

Schneiders printservice bv streeft altijd ernaar uw product zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren.

Als bedrijf en werkgever zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij waarin wij opereren. In onze relatie met zowel klanten als leveranciers, als met eigen medewerkers streven wij naar duurzaamheid. Die duurzaamheid is ook terug te zien in onze manier van ondernemen. Onze verantwoordelijkheid uit zich op verschillende terreinen, waaronder kwaliteit, milieu en arbo. Ook effectiever vervoersmanagement en afvalreductie zijn continue aandachtspunten binnen ons eigen milieubeleid.

Ons Green70 keurmerk omvat alle facetten van de productie en biedt de absolute waarborg dat het eindresultaat, in dit geval een papierproduct, vervaardigd is uit duurzaam geproduceerd hout. Het Green70 gecertificeerde papier gebruikt door Schneiders printservice bv is van een hoogstaande papierkwaliteit. Door bewust papiergebruik kunnen we een bijdrage leveren aan een verantwoord bosbeheer.